[F] AYA

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations
post-thumb post-thumb

TRI MEDVEDYA AYANAMI AKA ZAYKA BLACK FEMALE SMOOTH 20.09.2017 F NOCHNOY SVET IZ RYZEI STAI RKF 3657852 (UKU 0217083) black M BELINDA PLUSHEVIE MISHKI UKU/R/0023871 red PEDIGREE http://ingrus.net/chow-chow/details.php?id=33795